Burdasınız : Anasayfa > M > Medrese Nedir


Sponsorlu Baglantilar


Ekleyen : admin Okunma : 6505
Ekl.: 21-03-2014 Gün.: 21-03-2014

Bu Yazıda Neler Var

  • Medrese Nedir
  • Medreselerin Tarihçesi
  • Medreselerin Değişim Evreleri
  • Medreselerde Verilen Dersler
  • İlgili Yazılar

    01 | Medrese
    02 | Eğitim
    03 | Öğrenme
    04 | Öğretim
    05 | Talim
    06 | Tedrisat
    07 | Tedris

    En Son Eklenenler

    08 | Yakıt Yakıt
    Medrese: Yüksek düzeyde öğretim kurumu. bu amaçla yaptırılmış mimarlık eseri. Anadolu dışında genellikle açık avlulu, anadolu’da ise avlusunun üstü açık ve kapalı olmak üzere iki tipte gelişmiştir. Kaynağında 9-11. yüzyıl horasan bölgesi konut mimarisini bulmak mümkündür.
     

    Medrese Nedir

    Medrese, Müslüman ülkelerde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adı. Medrese kelimesi Arapça ders (درس) kökünden gelir. Medreselerde ders verenlere müderris denir.
     

    Medreselerin Tarihçesi

    Selçuklu veziri Nizamülmülk tarafından kurulmuştur. Budizm'deki dinsel eğitim kurumu Vihara'lardan etkilenilerek yapılmıştır. Selçuklular Anadolu'ya geldikten sonra çeşitli şehirlerde çok sayıda medrese inşa ettiler. Osmanlılar devrinde ilk medrese Orhan Bey zamanında İznik'te kuruldu. Daha sonra devletin sınırlarının genişlemesiyle beraber Bursa ve Edirne başta olmak üzere pek çok şehirde medreseler açıldı. İstanbul'un fethinden sonra üst seviyedeki eğitim kurumları başkentte yoğunlaştı.
     

    Medreselerin Değişim Evreleri

    1331-1451 yılları arasında 82 adet medrese kurulmuştur. 1463-1471 yılları arasında kurulanlaraysa Fatih medreseleri ya da Sahn-ı seman medreseleri denir. (Bu medreselere birlikte süreye dayalı eğitim, ders geçme sistemine dayalı eğitime dönüştürülmüştür) 1550-1557 yılları arasında kurulanlaraysa Süleymaniye medreseleri denir. Osmanlı'nın ilk tıp okulu Darüttıp Süleymaniye medreselerinde yer almıştır. Tıbbi bilgilerin uygulamalarının yapıldığı Darüşşifa ve diğer bazı bölümler: Darülakakir (Eczane), Darüzziyafe, Tabhane ve İmarethane ilk kez Süleymaniye medreselerinde yer almıştır.
     
    Başlangıçta bütün eğitim faaliyetlerinin yapıldığı kurum olan medreseler, Tanzimat Döneminde yeni mesleki okulların açılması ile sadece din eğitimi verilen okullar haline geldi. Osmanlı devletinin son döneminde medreselerin ders programında ve teşkilat yapısında yeni düzenlemeler yapıldı. 1914 yılında Darü-l hilafeti-l Aliyye adı altında birleştirilen medreseler, Türkiye'de Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulünden sonra 3 Mart 1924'te kapatıldı.
     

    Medreselerde Verilen Dersler

    Sarf (Morfoloji, cümle bilgisi)
    Mantık
    Hadis
    Tefsir (Kuran yorumu)
    Adab-ı bahis (Konuşma adabı)
    Vaaz
    Belagat (Güzel konuşma, retorik)
    Kelam
    Hikmet
    Fıkıh
    Faraiz (Miras hukuku)
    Akaid (İnanç esasları)
    Usul-ü fıkıh
    İlm-i heyet (Astronomi ve astroloji)    En Cok Okunan Yazilar

    03 | Düzlem Düzlem
    06 | Paragraf Paragraf
    
    ..:: Online Uyeler ::..
    
    Bi soru sor