Burdasınız : Anasayfa > M > Medrese Nedir


Sponsorlu Baglantilar

Sorunu sor hemen cevaplansin..
Ekleyen : admin Okunma : 39168
Ekl.: 21-03-2014 Gün.: 21-03-2014

Bu Yazıda Neler Var

 • Medrese Nedir
 • Medreselerin Tarihçesi
 • Medreselerin Değişim Evreleri
 • Medreselerde Verilen Dersler
 • İlgili Yazılar

  01 | Medrese
  02 | Eğitim
  03 | Öğretim
  04 | Öğrenme
  05 | Talim
  06 | Tedrisat
  07 | Tedris

  En Son Eklenenler

  08 | Yakıt Yakıt
  Medrese: Yüksek düzeyde öğretim kurumu. bu amaçla yaptırılmış mimarlık eseri. Anadolu dışında genellikle açık avlulu, anadolu’da ise avlusunun üstü açık ve kapalı olmak üzere iki tipte gelişmiştir. Kaynağında 9-11. yüzyıl horasan bölgesi konut mimarisini bulmak mümkündür.
   

  Medrese Nedir

  Medrese, Müslüman ülkelerde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adı. Medrese kelimesi Arapça ders (درس) kökünden gelir. Medreselerde ders verenlere müderris denir.
   

  Medreselerin Tarihçesi

  Selçuklu veziri Nizamülmülk tarafından kurulmuştur. Budizm'deki dinsel eğitim kurumu Vihara'lardan etkilenilerek yapılmıştır. Selçuklular Anadolu'ya geldikten sonra çeşitli şehirlerde çok sayıda medrese inşa ettiler. Osmanlılar devrinde ilk medrese Orhan Bey zamanında İznik'te kuruldu. Daha sonra devletin sınırlarının genişlemesiyle beraber Bursa ve Edirne başta olmak üzere pek çok şehirde medreseler açıldı. İstanbul'un fethinden sonra üst seviyedeki eğitim kurumları başkentte yoğunlaştı.
   

  Medreselerin Değişim Evreleri

  1331-1451 yılları arasında 82 adet medrese kurulmuştur. 1463-1471 yılları arasında kurulanlaraysa Fatih medreseleri ya da Sahn-ı seman medreseleri denir. (Bu medreselere birlikte süreye dayalı eğitim, ders geçme sistemine dayalı eğitime dönüştürülmüştür) 1550-1557 yılları arasında kurulanlaraysa Süleymaniye medreseleri denir. Osmanlı'nın ilk tıp okulu Darüttıp Süleymaniye medreselerinde yer almıştır. Tıbbi bilgilerin uygulamalarının yapıldığı Darüşşifa ve diğer bazı bölümler: Darülakakir (Eczane), Darüzziyafe, Tabhane ve İmarethane ilk kez Süleymaniye medreselerinde yer almıştır.
   
  Başlangıçta bütün eğitim faaliyetlerinin yapıldığı kurum olan medreseler, Tanzimat Döneminde yeni mesleki okulların açılması ile sadece din eğitimi verilen okullar haline geldi. Osmanlı devletinin son döneminde medreselerin ders programında ve teşkilat yapısında yeni düzenlemeler yapıldı. 1914 yılında Darü-l hilafeti-l Aliyye adı altında birleştirilen medreseler, Türkiye'de Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulünden sonra 3 Mart 1924'te kapatıldı.
   

  Medreselerde Verilen Dersler

  Sarf (Morfoloji, cümle bilgisi)
  Mantık
  Hadis
  Tefsir (Kuran yorumu)
  Adab-ı bahis (Konuşma adabı)
  Vaaz
  Belagat (Güzel konuşma, retorik)
  Kelam
  Hikmet
  Fıkıh
  Faraiz (Miras hukuku)
  Akaid (İnanç esasları)
  Usul-ü fıkıh
  İlm-i heyet (Astronomi ve astroloji)  En Cok Okunan Yazilar

  04 | Paragraf Paragraf
  08 | Düzlem Düzlem
  
  ..:: Online Uyeler ::..
  
  Bi soru sor